JXSA2017年第一届团队PK赛! 赛程安排
团队赛小组赛 团队赛淘汰赛
团队赛淘汰赛
比赛名 日期
4进3 1 狗王队! 4 2 B总队 2017-04-09 详细
3进2 2 狗王队! 3 4 猪妖队 2017-04-16 详细
决赛 3 杰锅队 4 2 猪妖队 2017-04-17 详细
最终结果
冠军 冠军 杰锅队
MVP MVP [JXSA].445
亚军 亚军 猪妖队
季军 季军 狗王队!

JXSA2017年第一届团队PK赛!
属于项目: 星际争霸
属于分类: 队内赛
赛事性质: 团队赛
参赛战队: 4
参赛选手: 36
比赛总数: 9
开始时间: 2017-04-06
结束时间: 2017-04-17
关注度: 7044
添加时间: 2017-04-06
添加人: [JXSA].Zerglin